Prohlášení o údajích: Více než 300 mil. jedinečných návštěvníků Indeed za měsíc
Zdroj: Interní údaje Indeed, duben až září 2022

Metodologie vykazování:

Počet uživatelů Indeed se měří pomocí ukazatele jedinečných návštěvníků, tj. počtu neduplicitních (zahrnutých do počtu pouze jednou) návštěvníků webu na určitém zařízení v průběhu stanoveného časového úseku. Když uživatel navštíví Indeed, do prohlížeče uživatele je umístěn vlastní interní soubor cookie (IQL) s náhodným řetězcem čísel a písmen, který sleduje aktivitu uživatele na webu Indeed, dokud uživatel nevymaže historii procházení, nebo neuplyne 5 let. Indeed poté zaznamenává do protokolu návštěvy související se souborem cookie takového uživatele za účelem sledování a optimalizace výkonnosti.

Počty uživatelů uvedené v tomto prohlášení jsou průměrem celkového počtu identifikačních kódů jednotlivých souborů cookie, které navštívily web v období duben až září 2022.

Počet jedinečných návštěvníků měřený pomocí výše uvedené metodologie nemusí být přesným vyjádřením skutečného počtu uživatelů Indeed. Indeed měří počet jedinečných návštěvníků pomocí vlastní interní metodologie, která nemusí být srovnatelná s obdobnými ukazateli vykazování používanými jinými společnostmi nebo třetími stranami.