Přístupnost ve společnosti Indeed

Pomáháme lidem shánět práci. Všem lidem.

Společnost Indeed se zavázala zajistit přístupné prostředí všem lidem, kteří využívají náš web. Nabídky jsou neustále vyhodnocovány z hlediska přístupnosti, naše zaměstnance učíme, jak je přístupnost důležitá, a průběžně zlepšujeme přístupnost našich funkcí. Společnost Indeed se zavázala k tomu, že bude pomáhat hledat práci všem lidem, a právě přístupnost je na této naší cestě základním kamenem.

Opatření na podporu přístupnosti

Společnost Indeed zlepšuje přístupnost na našich pracovištích i v našich produktech:

  • Přístupnost promítáme do našich interních pravidel.
  • Průběžně vzděláváme zaměstnance v oblasti přístupnosti.
  • Máme jasně vytyčené cíle a úkoly v oblasti přístupnosti.

Standard shody

Pokyny pro dostupnost webového obsahu (WCAG) (stránka v angličtině*) definuje požadavky na projektanty a vývojáře za účelem zlepšení přístupnosti pro hendikepované osoby. Digitální inkluze je součástí naší zastřešující strategie diverzity, inkluze a sounáležitosti a při návrhu a vývoji přístupných nabídek se řídíme normou WCAG 2.1, úrovně AA. Jelikož odkazujeme na normu WCAG 2.1, AA, usilujeme o to, aby naše nabídky vyhovovaly potřebám všech lidí dle definice norem ADA a článku 508.

*Neoficiální nebo překlady částí WCAG schválené WAI do různých jazyků najdete zde a zde

Podporované technologie

Platforma Indeed podporuje následující prohlížeče a pomocné technologie.

  • Pro Windows: JAWS s Chrome, NVDA s prohlížečem Chrome
  • Pro Mac: VoiceOver s prohlížečem Safari, VoiceOver s prohlížečem Chrome
  • Pro iOS: VoiceOver s prohlížečem Safari
  • Pro Android: Talkback s prohlížečem Chrome

Zpětná vazba

Rádi se dozvíme váš názor na přístupnost platformy Indeed. Dejte nám vědět, pokud se v oblasti přístupnosti setkáte s nějakým problémem.

Kontaktujte nás