Úřad práce ČR
Získejte týdenní aktualizace, nové pracovní nabídky a recenze

Chodíte každý den rád(a) do práce?

1 odpověď

  • Ano chodím tam ráda

Pomozte uchazečům zjistit detaily o tomto zaměstnavateli. Buďte objektivní a zkuste stručně vystihnout dané téma.

Vaše odpověď bude veřejná. Neodesílejte prosím tedy žádné osobní údaje.

Vezměte prosím na vědomí, že všechen tento obsah byl vytvořen uživateli Indeed a jeho přesnost není zaručena společností Indeed ani tímto zaměstnavatelem.
  1. Chodíte každý den rád(a) do práce?