Úřad práce ČR
Získejte týdenní aktualizace, nové pracovní nabídky a recenze

Úřad práce ČR - Asistent Pedagoga za měsíc plat v lokalitě Česká republika

Odhad je založený na 218 údajích od zaměstnanců, uživatelů Indeed nebo ze současných či minulých pracovních nabídek zveřejněných na Indeed během uplynulých 36 měsíců.
18 759Kč za měsíc
Odpovídá národnímu průměru
Další platy - Úřad práce ČR u společnosti Vzdělání
Průměrný plat
Nahlášeno 803 platů
29 062Kč za měsíc
Nahlášeno 233 platů
29 188Kč za měsíc
Nahlášeno 106 platů
28 941Kč za měsíc
Nahlášeno 108 platů
26 019Kč za měsíc
Nahlášeno 51 platů
29 569Kč za měsíc
Kolik si vydělá Asistent Pedagoga ve firmě Úřad práce ČR v lokalitě Česká republika?
Průměrný plat Asistent Pedagoga Úřad práce ČR za měsíc v lokalitě Česká republika je přibližně 18 759Kč, což odpovídá celostátnímu průměru.
Odhad je založený na 221 údajích od zaměstnanců, uživatelů Indeed nebo ze současných či minulých pracovních nabídek zveřejněných na Indeed během uplynulých 36 měsíců.
Vezměte prosím na vědomí, že všechny částky platů jsou přibližnými hodnotami založenými na odeslání třetích stran společnosti Indeed. Tyto částky uvedli uživatelé Indeed za účelem obecného porovnání. Minimální mzda se může lišit podle jurisdikce a měli byste si promluvit se zaměstnavatelem a o skutečných částkách platů.