Úřad práce ČR
Získejte týdenní aktualizace, nové pracovní nabídky a recenze

Úřad práce ČR - Automechanik Nákladních Automobilů za měsíc plat v lokalitě Česká republika

Odhad je založený na 11 údajích od zaměstnanců, uživatelů Indeed nebo ze současných či minulých pracovních nabídek zveřejněných na Indeed během uplynulých 36 měsíců.
Průměrný plat
27 240Kč za měsíc
9% nad národním průměrem
Platový rozptyl
13 000Kč
44 000Kč
Další platy - Úřad práce ČR u společnosti Instalace
Průměrný plat
Platový rozptyl
Nahlášeno 77 platů
18 722Kč za měsíc
11 000Kč
46 000Kč
17 673Kč za měsíc
11 000Kč
46 000Kč
Nahlášeno 28 platů
26 596Kč za měsíc
11 000Kč
46 000Kč
Nahlášeno 18 platů
22 400Kč za měsíc
11 000Kč
46 000Kč
Nahlášeno 23 platů
28 551Kč za měsíc
11 000Kč
46 000Kč
Kolik si vydělá Automechanik Nákladních Automobilů ve firmě Úřad práce ČR v lokalitě Česká republika?
Průměrný plat Automechanik Nákladních Automobilů Úřad práce ČR za měsíc v lokalitě Česká republika je přibližně 27 240Kč, což je 9 % nad celostátním průměrem.
Odhad je založený na 12 údajích od zaměstnanců, uživatelů Indeed nebo ze současných či minulých pracovních nabídek zveřejněných na Indeed během uplynulých 36 měsíců.
Vezměte prosím na vědomí, že všechny částky platů jsou přibližnými hodnotami založenými na odeslání třetích stran společnosti Indeed. Tyto částky uvedli uživatelé Indeed za účelem obecného porovnání. Minimální mzda se může lišit podle jurisdikce a měli byste si promluvit se zaměstnavatelem a o skutečných částkách platů.