Úřad práce ČR
Získejte týdenní aktualizace, nové pracovní nabídky a recenze

Úřad práce ČR - Vedoucí Oddělení za měsíc plat v lokalitě Česká republika

Odhad je založený na 63 údajích od zaměstnanců, uživatelů Indeed nebo ze současných či minulých pracovních nabídek zveřejněných na Indeed během uplynulých 36 měsíců.
29 932Kč za měsíc
Odpovídá národnímu průměru
Další platy - Úřad práce ČR u společnosti Vedení
Průměrný plat
Nahlášeno 43 platů
25 238Kč za měsíc
Nahlášeno 38 platů
35 140Kč za měsíc
Nahlášeno 33 platů
23 688Kč za měsíc
Nahlášeno 33 platů
25 475Kč za měsíc
Nahlášeno 31 platů
30 939Kč za měsíc
Kolik si vydělá Vedoucí Oddělení ve firmě Úřad práce ČR v lokalitě Česká republika?
Průměrný plat Vedoucí Oddělení Úřad práce ČR za měsíc v lokalitě Česká republika je přibližně 29 932Kč, což odpovídá celostátnímu průměru.
Odhad je založený na 63 údajích od zaměstnanců, uživatelů Indeed nebo ze současných či minulých pracovních nabídek zveřejněných na Indeed během uplynulých 36 měsíců.
Vezměte prosím na vědomí, že všechny částky platů jsou přibližnými hodnotami založenými na odeslání třetích stran společnosti Indeed. Tyto částky uvedli uživatelé Indeed za účelem obecného porovnání. Minimální mzda se může lišit podle jurisdikce a měli byste si promluvit se zaměstnavatelem a o skutečných částkách platů.