HPF CleanCat s.r.o.
Získejte týdenní aktualizace, nové pracovní nabídky a recenze
Oblíbené pozice
Průměrný plat
Nahlášeno 392 platů
95,82Kč za hodinu
Nahlášeno 18 platů
28 153Kč za měsíc
Nahlášeno 11 platů
27 181Kč za měsíc
Nahlášeno 10 platů
117Kč za hodinu
Nahlášeno 11 platů
97,92Kč za hodinu
Účetnictví
Průměrný plat
Nahlášeno 10 platů
117Kč za hodinu
Nahlášeno 11 platů
27 181Kč za měsíc
Nahlášeno 5 platů
25 923Kč za měsíc
Nahlášeno 5 platů
39 330Kč za měsíc
Vedení
Průměrný plat
Nahlášeno 8 platů
135Kč za hodinu
Nahlášeno 6 platů
126Kč za hodinu
Nahlášeny 4 platy
100Kč za hodinu
Nahlášeno 5 platů
90,95Kč za hodinu
Nahlášeny 3 platy
110Kč za hodinu
Služby
Průměrný plat
Nahlášeno 8 platů
101Kč za hodinu
80,49Kč za hodinu
Maloobchod
Průměrný plat
Nahlášeno 5 platů
28 208Kč za měsíc
Nahlášeny 3 platy
39 517Kč za měsíc
Další oblíbené pozice
Průměrný plat
Nahlášeno 392 platů
95,82Kč za hodinu
Nahlášeno 11 platů
97,92Kč za hodinu
Nahlášeno 18 platů
28 153Kč za měsíc
Nahlášeno 10 platů
93,45Kč za hodinu
Nahlášeny 3 platy
130Kč za hodinu
Kolik platí HPF CleanCat s.r.o. v lokalitě Česká republika?
Přibližný hodinový plat ve společnosti HPF CleanCat s.r.o. je v rozmezí od 80,49Kč na hodinu pro pozici Pracovník/Ce V Sociálních Službách až po 160Kč na hodinu pro pozici Controller. Přibližný měsíční plat ve společnosti HPF CleanCat s.r.o. je v rozmezí od 12 490Kč měsíčně pro pozici Předák až po 39 517Kč měsíčně pro pozici Obchodník.
Odhad je založený na 1 122 údajích od zaměstnanců, uživatelů Indeed nebo ze současných či minulých pracovních nabídek zveřejněných na Indeed během uplynulých 36 měsíců.
Vezměte prosím na vědomí, že všechny částky platů jsou přibližnými hodnotami založenými na odeslání třetích stran společnosti Indeed. Tyto částky uvedli uživatelé Indeed za účelem obecného porovnání. Minimální mzda se může lišit podle jurisdikce a měli byste si promluvit se zaměstnavatelem a o skutečných částkách platů.