INDUS, spol. s r.o
Získejte týdenní aktualizace, nové pracovní nabídky a recenze
Nahrajte fotografii společnosti INDUS, spol. s r.o jako první.
Chcete zjistit více o tom, jak se zde pracuje?
Zeptejte se jaké je to pracovat ve firmě INDUS, spol. s r.o a nebo třeba jak probíhají pohovory. Naše komunita Vám zde ráda odpoví.
Recenze společnosti INDUS, spol. s r.o dle pracovní pozice