Kaufland
Získejte týdenní aktualizace, nové pracovní nabídky a recenze

Jakou radu byste dali manažerům, aby předešli odchodu jejich zaměstnanců?

2 odpovědi

  • Být v pohodě

  • Snažit se jim najít alespoň trochu vstříc

Pomozte uchazečům zjistit detaily o tomto zaměstnavateli. Buďte objektivní a zkuste stručně vystihnout dané téma.

Vaše odpověď bude veřejná. Neodesílejte prosím tedy žádné osobní údaje.

Vezměte prosím na vědomí, že všechen tento obsah byl vytvořen uživateli Indeed a jeho přesnost není zaručena společností Indeed ani tímto zaměstnavatelem.