Kaufland
Získejte týdenní aktualizace, nové pracovní nabídky a recenze

Která část práce je zde tou nejnáročnější?

2 odpovědi

  • Pultový prodej,zelenina,

  • Ukonceni smeny

Pomozte uchazečům zjistit detaily o tomto zaměstnavateli. Buďte objektivní a zkuste stručně vystihnout dané téma.

Vaše odpověď bude veřejná. Neodesílejte prosím tedy žádné osobní údaje.

Vezměte prosím na vědomí, že všechen tento obsah byl vytvořen uživateli Indeed a jeho přesnost není zaručena společností Indeed ani tímto zaměstnavatelem.