Získejte týdenní aktualizace, nové pracovní nabídky a recenze

Hodinová hrubá mzda na úklid v lidlu je 115 Kč. Kolik je z toho čistého?

2 odpovědi

  • Stačí si to vynásobit 0,26 a odečíst vysledek od základu.

  • Netuším kolik je za úklid

Pomozte uchazečům zjistit detaily o tomto zaměstnavateli. Buďte objektivní a zkuste stručně vystihnout dané téma.

Vaše odpověď bude veřejná. Neodesílejte prosím tedy žádné osobní údaje.

Vezměte prosím na vědomí, že všechen tento obsah byl vytvořen uživateli Indeed a jeho přesnost není zaručena společností Indeed ani tímto zaměstnavatelem.