Mediaservis
Získejte týdenní aktualizace, nové pracovní nabídky a recenze

Jaký dresscode je na pracovišti vyžadován?

1 odpověď

  • Pochůzka s poštou

Pomozte uchazečům zjistit detaily o tomto zaměstnavateli. Buďte objektivní a zkuste stručně vystihnout dané téma.

Vaše odpověď bude veřejná. Neodesílejte prosím tedy žádné osobní údaje.

Vezměte prosím na vědomí, že všechen tento obsah byl vytvořen uživateli Indeed a jeho přesnost není zaručena společností Indeed ani tímto zaměstnavatelem.
  1. Jaký dresscode je na pracovišti vyžadován?