rohlik.cz
Získejte týdenní aktualizace, nové pracovní nabídky a recenze
Pozice
Průměrný plat
Nahlášeny 3 platy
143Kč za hodinu
Nahlášeno 5 platů
171Kč za hodinu
Kolik platí rohlik.cz v lokalitě Česká republika?
Zobrazit platy ve společnosti rohlik.cz shromážděné přímo od zaměstnanců a z pracovních nabídek na Indeed.
Odhad je založený na 10 údajích od zaměstnanců, uživatelů Indeed nebo ze současných či minulých pracovních nabídek zveřejněných na Indeed během uplynulých 36 měsíců.
Vezměte prosím na vědomí, že všechny částky platů jsou přibližnými hodnotami založenými na odeslání třetích stran společnosti Indeed. Tyto částky uvedli uživatelé Indeed za účelem obecného porovnání. Minimální mzda se může lišit podle jurisdikce a měli byste si promluvit se zaměstnavatelem a o skutečných částkách platů.