ROSA market s.r.o.
Získejte týdenní aktualizace, nové pracovní nabídky a recenze

Jaké je pracovní prostředí a kultura?
Jak probíhá pohovor ?

Jaká je fluktuace ?

Pomozte uchazečům zjistit detaily o tomto zaměstnavateli. Buďte objektivní a zkuste stručně vystihnout dané téma.
Vaše odpověď bude veřejná. Neodesílejte prosím tedy žádné osobní údaje.Pokyny
Vezměte prosím na vědomí, že všechen tento obsah byl vytvořen uživateli Indeed a jeho přesnost není zaručena společností Indeed ani tímto zaměstnavatelem.