Unex a.s
Získejte týdenní aktualizace, nové pracovní nabídky a recenze

Je možné pracovat z domu? A jak často?

1 odpověď

  • Není možno.

Pomozte uchazečům zjistit detaily o tomto zaměstnavateli. Buďte objektivní a zkuste stručně vystihnout dané téma.

Vaše odpověď bude veřejná. Neodesílejte prosím tedy žádné osobní údaje.

Vezměte prosím na vědomí, že všechen tento obsah byl vytvořen uživateli Indeed a jeho přesnost není zaručena společností Indeed ani tímto zaměstnavatelem.
  1. Je možné pracovat z domu? A jak často?