Valeo - Trainee za měsíc plat v lokalitě Česká republika

Odhad je založený na 4 údajích od zaměstnanců, uživatelů Indeed nebo ze současných či minulých pracovních nabídek zveřejněných na Indeed během uplynulých 36 měsíců.
Průměrný plat
11 288Kč za měsíc
63% pod národním průměrem
Minimální a maximální platy jsou skryty, když máme méně než 5 platů
Platový rozptyl