Začleňování osob se zdravotním postižením a přístupnost ve společnosti Indeed

Společnost Indeed věří v sílu lidského potenciálu a snaží se odstraňovat překážky, které zaměstnavatelům brání v přístupu k talentům. Mezi naše první kroky k začlenění osob se zdravotním postižením patří vytvoření přístupného prostředí pro všechny osoby, které používají naše webové stránky.

Bílý muž po amputaci a černoch se dívají na společnou obrazovku notebooku v kavárně.

Přístupnost je zásadní součástí našeho poslání

Neustále se vzděláváme, hodnotíme a vyvíjíme naše procesy a nabídky tak, aby byly inkluzivnější. Díky kombinaci odborníků na danou problematiku a zaměstnanců, kteří jsou ochotni podělit se o své životní zkušenosti, se posouváme vpřed s empatií, pochopením prožívané intersekcionality a touhou zlepšovat životy.

Závazkem společnosti Indeed je pomáhat všem lidem najít práci a přístupnost je základní součástí našeho poslání.

Mladá žena se sluchátky používá při videohovoru znakovou řeč

Více než jen odškrtnutý úkol

Společnost Indeed se řídí mezinárodně uznávanými Pokyny pro přístupnost webového obsahu (WCAG), které definují požadavky pro návrháře a vývojáře, aby zlepšili přístupnost pro osoby se zdravotním postižením. Vzhledem k tomu, že se odvoláváme na normu WCAG 2.1, AA, naše nabídka se neustále snaží vyhovět potřebám všech lidí, jak je definuje zákon o zdravotně postižených Američanech a článek 508.

Abychom co nejlépe podpořili postupy přístupného rozvoje ve společnosti Indeed, vytvořili jsme specifické firemní standardy digitální přístupnosti. Tyto standardy jasně předepisují, jak společnost Indeed interpretuje kritéria úspěšnosti pro WCAG, a zahrnují očekávání dodržování předpisů, která se řídí případy použití specifickými pro společnost Indeed. To vše nám pomáhá soustředit se na lidi, kteří naši platformu používají.

Osoba s krátkými tmavými vlasy, která pohodlně sedí a používá zvětšovací techniku a sluchátka k procházení internetu na svém notebooku.

 

Zaměstnanci společnosti Indeed si uvědomují, že inkluzivní zážitky nelze definovat pomocí kontrolního seznamu. Děláme víc. Společnost Indeed zlepšuje pomocí následujících opatření začleňování osob se zdravotním postižením a přístupnost na našich pracovištích, v používaných materiálech i v našich produktech:

 • zohlednění technické přístupnosti a zkušeností uživatelů ve všech našich interních normách,
 • zajišťování průběžných školení v oblasti přístupnosti pro naše týmy v rámci celé organizace,
 • přidělení jasných cílů a povinností každému týmu, které jsou příležitostmi ke zlepšení,
 • posílení informovanosti v oblasti zdravotních postižení a pozvednutí hrdosti v rámci celé organizace.

Pomocné technologie

Produkty společnosti Indeed podporují následující kombinace prohlížeče a čtečky obrazovky:

 • U operačního systému Windows: JAWS s prohlížečem Chrome, NVDA s prohlížečem Chrome
 • U počítačů Mac: VoiceOver s prohlížečem Safari
 • U operačního systému iOS: VoiceOver s prohlížečem Safari
 • U operačního systému Android: TalkBack s prohlížečem Chrome

Tento seznam je založen na průmyslovém výzkumu a údajích od uživatelů. Naše produkty a služby testujeme také s různými nastaveními prohlížeče a klávesnice.

Tmavovlasý vousatý muž se zavřenýma očima pozorně poslouchá svůj telefon a program, který používá jako pomůcku.

Námi pořádané akce

Pro společnost Indeed je prioritou pozitivní zkušenost každého, kdo se rozhodne účastnit námi pořádaných akcí. Usilujeme o to, abychom byli inkluzivní, což znamená, že naším závazkem je také zajistit přístupnost.

Závazkem akcí pořádaných společností Indeed je:

 • poskytnout přístupný web akce dle pravidel WCAG 2.1 AA,
 • zajistit strojové popisky a/nebo automatický přepis v reálném čase u online prezentací,
 • společnost bude vyžadovat ujištění, že budovy, kde pořádá prezenční akce, splňují místní vládní předpisy vztahující se na přístupný design,
 • zajistit misky na vodu a prostor pro vykonání potřeby asistenčních zvířat na prezenčních akcích,
 • poskytnout větší přestávky mezi jednotlivými relacemi na prezenčních akcích, aby umožnila účastníkům přesunout se z jedné místnosti do druhé,
Lidé používají smyslové pody na akci Indeed FutureWorks.
 • u prezenčních akcí s předpokládaným trváním delším než 4 hodiny zajistíme pro účastníky nebo řečníky, kteří mohou potřebovat odpočinek od podnětů, alespoň jednu relaxační místnost, která bude klidná a kde budou zakázány telefonické hovory a schůzky,
 • výběr navazujících aktivit prezenčních akcí, které budou zahrnovat inkluzivní možnosti,
 • u prezenčních akcí zajistit v dlouhých halách sezení pro ty, kteří si potřebují mezi jednotlivými relacemi odpočinout,
 • zajistit na akcích kontaktní bod pro zodpovězení otázek nebo poskytování případných dalších služeb.
Detail nápisu s žádostí o zpětnou vazbu na akci pořádané společností Indeed pro uchazeče o práci.

Budeme-li informováni s předstihem, náš tým se vynasnaží zajistit následující služby:

 • tlumočníky do znakového jazyka,
 • aplikaci nebo zařízení převádějící řeč na text,
 • verze konferenčních materiálů poskytovaných Indeed v Braillově písmu nebo digitálních verzích podporujících Braillovo písmo,
 • jiné služby.

Přestože výše uvedený seznam nemůže zahrnovat potřeby každého uživatele, na vyžádání mohou být k dispozici i další služby. Závazkem našeho týmu je poskytnout každému účastníkovi pozitivní a inkluzivní zážitek a vynaložíme maximální úsilí, abychom uspokojili potřeby, o kterých budeme informováni.

Požadavek na zpřístupnění na akcích pořádaných Indeed

Chceme, aby vaše účast na našich akcích byla pro vás pozitivním zážitkem. Pokud požadujete služby přístupnosti, nezapomeňte uvést:

 • typ požadované služby,
 • trvání požadované služby (u vícedenních akcí),
 • konkrétní informace, které bychom při uspokojování vaší potřeby měli vědět,
 • alternativní řešení, pokud by nebylo možné konkrétní požadavek z jakéhokoli důvodu uspokojit.

Kontaktní údaje naleznete na webových stránkách akce, které se účastníte.

Účastník si prohlíží produkt na akci společnosti Indeed.

Your perspective matters

Oceníme váš názor na přístupnost systému Indeed. Informujte nás prosím o svých zkušenostech s Indeed, zejména v případě, že se setkáte s problémy s přístupností.

Jste připraveni nám pomoci se neustále zlepšovat? Řekněte nám něco o sobě prostřednictvím tohoto krátkého dotazníku.

Podělte se o své zkušenosti Vyplňte průzkum
Žena s bezdrátovými sluchátky sedí u stolu, popíjí horký nápoj a používá notebook.