Poslední aktualizace: 31. ledna 2024

Oblast působnosti

Vezměte na vědomí, že tato stránka a zásady, postupy a informace na této stránce jsou určeny pouze pro uživatele nacházející se v Evropské unii („EU“), týkají se pouze operací společnosti Indeed v EU a nevztahují se na uživatele v jiných částech světa.

Informace o měsíčních aktivních příjemcích našich služeb v EU

Prohlášení o údajích: Přibližně 40,5 milionu průměrných měsíčních aktivních příjemců služeb společnosti Indeed Ireland Operations Limited v EU

Zdroj: Interní údaje společnosti Indeed, červenec–prosinec 2023

Metodika reportu

Při výpočtu přibližného průměrného měsíčního počtu aktivních příjemců služby společnosti Indeed Ireland Operations Limited v EU jsme použili počet unikátních návštěvníků pro uživatele v EU a od tohoto počtu jsme odečetli uživatele, kteří byli přihlášeni z více zařízení. V této souvislosti se „službou společnosti Indeed Ireland Operations Limited” rozumí webové stránky Indeed, SimplyHired a Gigajob. Služba nezahrnuje vydavatele inzerátů nabídek práce pocházejících z portálu Indeed ani jiné weby, které se připojují k našim rozhraním API a stahují z nich nabídky práce pro zobrazení svým uživatelům. Při výpočtu průměru jsme použili šestiměsíční jednoduchý klouzavý průměr od 1. července 2023 do 31. prosince 2023.

Komerční sdělení

V souladu se Smluvními podmínkami společnosti Indeed jsou na našich stránkách zakázána komerční sdělení. Pokud chcete prohlásit, že obsah, který jste společnosti Indeed poskytli, je komerčním sdělením nebo obsahuje komerční sdělení, můžete tak učinit zde. Jakýkoli obsah, který označíte za komerční sdělení, může být z našich stránek odstraněn bez předchozího upozornění.     

Zpráva o transparentnosti

Společnost Indeed poskytuje pravidelné aktualizace týkající se transparentnosti s podrobnými informacemi o opatřeních, která přijímáme k ochraně naší komunity, o našem přístupu k řešení dotazů týkajících se údajů členů a o našich postupech moderování.

Do února 2025 vydá společnost Indeed svou první zprávu o transparentnosti věnovanou aktu o digitálních službách („DSA“). Komplexní informace o závazku společnosti Indeed k transparentnosti naleznete v naší nejnovější souhrnné zprávě o transparentnosti.

Oznámení o nezákonném obsahu a mechanismus opatření

Podezření na nezákonný obsah mohou uživatelé nahlásit společnosti Indeed prostřednictvím Online portálu pro bezpečnostní hlášení zde. Moderátoři společnosti Indeed přezkoumají každý příspěvek v plném rozsahu a informují uživatele, který obsah nahlásil, o rozhodnutí společnosti Indeed ohledně tohoto obsahu. Uživatelé, kteří obsah nahlásili, budou mít také možnost se proti rozhodnutí společnosti Indeed odvolat.

Mechanismy řešení stížností

Uživatelé, kteří nejsou spokojeni s rozhodnutím společnosti Indeed v reakci na oznámení podezření na nezákonný obsah prostřednictvím Online portálu pro bezpečnostní hlášení nebo s rozhodnutím společnosti Indeed omezit, odstranit nebo zakázat přístup k obsahu, pozastavit nebo ukončit službu nebo pozastavit či ukončit účet, mohou podat stížnost. Šestiměsíční lhůta začíná běžet dnem, kdy je uživatel o rozhodnutí informován. Požadujeme, aby uživatelé ve formuláři stížnosti uvedli následující informace: e-mailovou adresu, referenční číslo a konkrétní důvody stížnosti, včetně důvodů, proč uživatel nesouhlasí s rozhodnutím společnosti Indeed.

Mimosoudní řešení sporů

Orgány pro mimosoudní řešení sporů, jak je popsáno v článku 22 aktu o digitálních službách, budou nezávislé orgány s pravomocí posuzovat otázky, které jim byly předloženy. Akt o digitálních službách vyžaduje, aby každý členský stát zřídil orgán pro mimosoudní řešení sporů.

K poslednímu dni zveřejnění této stránky nebyly zřízeny žádné orgány pro mimosoudní řešení sporů.

Mechanismy moderování obsahu

Tým Důvěra a zabezpečení společnosti Indeed se snaží chránit uchazeče o práci a zaměstnavatele před případy podvodů a porušování kvality tím, že zavádí automatické a manuální systémy pro identifikaci a odstraňování podvodných účtů a obsahu vytvořeného uživateli, který neodpovídá zásadám a Smluvním podmínkám společnosti Indeed. Indeed definuje podvod jako účty nebo nabídky práce, které cílí na uchazeče o práci nebo zaměstnavatele podvodnými úkony nebo činnostmi, které porušují zákon. Informace o všech zásadách společnosti Indeed najdete zde.

Společnost Indeed stanoví pravidla pro automatické označování potenciálně problematických účtů, jejichž kontrolu provádějí naši moderátoři. Tým Důvěra a zabezpečení využívá proaktivně různé nástroje a odborné znalosti, aby manuálně identifikoval účty, které by mohly automatickému systému uniknout. 

Uživatelé mohou také aktivně nahlašovat potenciálně podvodné účty a veškerý další obsah generovaný uživateli na platformě, včetně nabídek práce, obsahu stránek společnosti a zpráv.  Tato hlášení přezkoumávají vyškolení moderátoři.

Společnost Indeed pracuje v nejlepším zájmu uchazečů a snaží se zajistit, aby měly nabídky práce zveřejňované na stránkách co nejvyšší kvalitu. Aby byly nabídky na stránkách způsobilé pro zviditelnění, musí nabízet aktivní pracovní pozice (nikoli školicí příležitosti, obsazené pracovní pozice atd.), uvádět podrobný a přesný popis funkce a nesmí obsahovat vulgární nebo nezákonný obsah. Navíc musí splňovat také zde uvedená kritéria.

Stejně jako u podvodných účtů má společnost Indeed i u inzerce zavedeny mechanismy, které automaticky označí uživatelsky generovaný obsah, které možná nesplňuje naše zásady a normy. Ty pak prochází manuální kontrolou. Lze-li nabídku opravit, poskytneme zaměstnavateli příslušnou zpětnou vazbu a doporučíme mu Centrum nápovědy pro zaměstnavatele, které mu s opravou pomůže. Navíc mohou uživatelé označovat nabídky, které považují za problematické, pomocí odkazu „Nahlásit nabídku práce“, který se nachází v dolní části každé pracovní nabídky. Tato hlášení využíváme k průběžnému zlepšování prosazování našich zásad.

Tým pro moderování společnosti Indeed se skládá z více než 1 000 externích dodavatelských partnerů a silného týmu více než 120 odborníků na důvěru a zabezpečení.  Naši moderátoři, kteří působí po celém světě ve 12 různých zemích, podporují klienty i uchazeče o práci ve 27 jazycích a 186 jedinečných pracovních postupech v systémech společnosti Indeed.  Tito analytici a dodavatelští partneři procházejí přísným a specializovaným školením, a to jak před zahájením práce, tak i průběžným školením na pracovišti, aby byla zachována integrita našich systémů a byli chráněni naši uživatelé v každém kroku náborového procesu. 

Jak nás můžete kontaktovat 

Uživatelé 

Společnost Indeed určila kontaktní místo pro uživatele, kteří jsou zaměstnavateli, a uživatele, kteří jsou uchazeči o práci. Pokud jste uchazeč o práci, obraťte se na Centrum pomoci uchazečům o práci. Zaměstnavatelé nás mohou kontaktovat prostřednictvím Centra pomoci zaměstnavatelům

Pokud jste uživatelem z EU a chcete nahlásit podezření na nezákonný obsah, nahlaste to prostřednictvím našeho Online portálu pro bezpečnostní hlášení

Prosazování práva 

Orgány činné v trestním řízení a soudní nebo správní orgány, které chtějí podat příkaz k zásahu proti nezákonnému obsahu podle článku 9 aktu o digitálních službách, nás mohou kontaktovat prostřednictvím našeho portálu pro žádosti o prosazování práva. Ujistěte se, že všechny žádosti splňují požadavky čl. 9 odst. 2 aktu o digitálních službách.

Orgány činné v trestním řízení a soudní nebo správní orgány, které chtějí podat příkaz k poskytnutí informací podle článku 10 aktu o digitálních službách, nás mohou kontaktovat prostřednictvím našeho portálu pro žádosti orgánů činných v trestním řízení. Ujistěte se, že všechny žádosti splňují požadavky čl. 10 odst. 2 aktu o digitálních službách. 

Další informace a pokyny k podání žádosti o uživatelské údaje naleznete v Příručce společnosti Indeed k žádostem o údaje pro státní správu a orgány činné v trestním řízení. Na žádosti o informace o uživatelích reagujeme po obdržení platné a úzce vymezené právní žádosti.

Až si informace prostudujete a budete připraveni podat žádost, kontaktujte nás prostřednictvím našeho portálu pro žádosti orgánů činných v trestním řízení a zašlete nám veškerou příslušnou dokumentaci. Vaše žádost bude zaslána k posouzení týmu pro vymáhání práva společnosti Indeed. 

Evropská komise 

Jednotným kontaktním místem pro účely přímé komunikace s Evropskou komisí, orgány členských států a Evropskou radou pro digitální služby je DSA-POC-Authorities@indeed.zendesk.com.   

Při komunikaci s tímto kontaktním místem je preferovaným jazykem angličtina. Uveďte prosím své celé jméno a název orgánu se sídlem v EU, jehož jménem se na něj obracíte. E-mailová adresa, ze které posíláte e-mail, musí být spojena s příslušným orgánem se sídlem v EU. 

Toto kontaktní místo je vyhrazeno pro styk s výše uvedenými orgány a na žádné jiné e-maily zaslané na toto kontaktní místo nebude společnost Indeed odpovídat.