Přeskočit na hlavní obsah
Založte si Indeed životopis - Zabere to jen několik vteřin

Pracovní místa magistrát hlavního města prahy

Řadit dle: -
Nabídky práce: 20

Podobná vyhledávání:

úřad vlády

Job Post Details

archivář/archivářka – specialista/specialistka digitálního archivu v odboru Archivu hl. města Prahy - doba určitá - job post

Magistrát hlavního města Prahy
Praha
Než přejdete na webové stránky společnosti, vytvořte si účet Indeed.

Lokalita

Praha

Úplný popis pracovní pozice:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY *MHMPXPOEIXTU*
MHMPXPOEIXTU


Č. j.: MHMP 717114/2024

OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ
NA VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO NA DOBU URČITOU


Magistrát hlavního města Prahy obsazuje pracovní místo úředníka/úřednice podle zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o úřednících)


archivář/archivářka – specialista/specialistka digitálního archivu
v odboru Archiv hl. města Prahy Magistrátu hlavního města PrahyStručná náplň práce

Komplexní zajišťování odborné správy a ochrany archivních fondů nejvyšší kategorie
 • dohled nad spisovou službou u veřejnoprávních původců
 • odborné archivní prohlídky u původců

Zpracovávání nových metodických postupů a posuzování náročných pořádacích, zpřístupňovacích a
edičních archivních prací

 • vytváření organizačních a metodických postupů pro jednotlivé typy původců v oblasti výkonu
spisové služby v elektronické podobě a v oblasti uchování digitálních dokumentů
 • provádění metodické pomoci původcům prostřednictvím osvěty, odborných školení, prezentace na
internetu a odborných archivních prohlídek na místě
 • poskytování konzultační pomoci původcům v oblasti péče o dokumenty

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/úřednice podle § 4 zákona o úřednících1
 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let; občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým
pobytem v České republice, který ovládá český jazyk; plná svéprávnost; bezúhonnost2


Požadované vzdělání

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
Další požadavky

 • znalost právních předpisů v oblasti archivnictví a spisové služby (zejm. zákona č. 499/2004 Sb.
a prováděcích předpisů)
 • znalost fungování spisové služby
 • znalost anglického jazyka min. na úrovni B2 (dle SERR)
 • základní znalost práce na PC (MS Word, MS Excel)
 • schopnost analytického a logického myšlení
 • samostatnost a schopnost týmové práce
 • komunikační dovednosti
 • vítané zkušenosti s administrativní prací, tvorbou návodů, základní analýzou dat, komunikací

s uživateli/zákazníky a/nebo se školením osob

Nabízíme

 • pracovní úvazek 0,5 (20 hodin týdně)
 • pracovní poměr na dobu určitou
 • 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě3 11, struktura platu: základní plat

v 11. PT (při 0,5 úvazku: 12.640 Kč až 18.585 Kč podle započitatelné praxe), osobní příplatek po
zkušební době (při 0,5 úvazku do výše 9.290 Kč), mimořádné odměny podle dosažených pracovních
výsledků

 • příspěvek na bydlení
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
 • možnost čerpání benefitů v systému Cafeteria (např. na vzdělávání, kulturní a sportovní vyžití,
rekreaci, nákup knih apod.)
 • podporu profesního i osobního rozvoje, vstupní a průběžné vzdělávání
 • podporu při slaďování pracovního a osobního/rodinného života
 • možnost využití dětských skupin pro děti zaměstnanců, letní tábor a kulturně-vzdělávací akce pro
děti zaměstnanců v době krátkodobých prázdnin
 • pracoviště v centru Prahy

Více informací o odměňování, dalších pracovních podmínkách a zaměstnaneckých benefitech naleznete
na našich kariérních stránkách.

Do výběrového řízení uchazeč/ka podává přihlášku, ve které uvede: označení výběrového řízení a název
obsazované pracovní pozice, jméno, příjmení, titul, datum narození, státní příslušnost, místo trvalého
pobytu (úplná adresa včetně PSČ), kontaktní údaje (e-mail, telefon).
K přihlášce připojí: strukturovaný profesní životopis v českém jazyce, ve kterém budou uvedeny údaje o
dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech, dovednostech a dosaženém vzdělání4.

Přihlášku do výběrové řízení s životopisem v českém jazyce5 prosím zašlete nejpozději
do 26. dubna 2024 na adresu kariera.magistrat@praha.eu. Do předmětu zprávy uveďte: Volné místo na
dobu určitou– archivář/ka-specialist/ka/AMP/2371/VM24/24

Snadno odpovídejte na pracovní nabídkyVložit životopis