Policie ČR - Obsluha Vzv za měsíc plat v lokalitě Česká republika

Odhad je založený na 3 údajích od zaměstnanců, uživatelů Indeed nebo ze současných či minulých pracovních nabídek zveřejněných na Indeed během uplynulých 36 měsíců. Poslední aktualizace: 2. září 2019
Průměrný plat
17 526Kč za měsíc
9% pod národním průměrem
Minimální a maximální platy jsou skryty, když máme méně než 5 platů
Platový rozptyl