Může to být váš aktuální nebo bývalý zaměstnavatel
Doporučili byste svému známému práci ve společnosti firma?
Dostáváte podle vás ve společnosti firma férový plat?
Je podle vás váš plat ve společnosti firma dost vysoký na to, aby pokryl životní náklady ve vaší lokalitě?
Jaká je podle vás pracovní kultura ve společnosti firma?
Vyberte všechny odpovídající možnosti:
Ohodnoťte své celkové zkušenosti s pohovorem ve společnosti firma.
Ohodnoťte obtížnost svého pohovoru ve společnosti firma.
Jak dlouho od začátku pohovoru ve společnosti firma trvalo, než vám nabídla zaměstnání?
Den nebo dva
Zhruba týden
Zhruba dva týdny
Přibližně měsíc
Déle než měsíc
Jaký oděv byste uchazečům doporučili zvolit pro pohovor u společnosti firma?
Vyberte všechny odpovídající možnosti:
Jaké druhy aktivit byly součástí pohovoru ve společnosti firma ?
Vyberte všechny odpovídající možnosti:
Pokračovat